(Czech) Telefonní spam – reklamy, telemarketing a podvody po telefonu

Sorry, this entry is only available in Czech.

One thought on “(Czech) Telefonní spam – reklamy, telemarketing a podvody po telefonu

  1. William

    Ďakujeme za ve1š komente1r. Musedm pvdoeať, že ste mi dal najlepšie vysvetlenie tef3rie veľke9ho tresku, čo som kedy počul tak cudos pre ve1s. :-)Avšak ste pvdoeal, 4 veci, ktore9 ma majfa trochu zvedave1. 1) Veľkfd tresk Tef3ria . Prečo by niekto povfdšiť tef3ria na farovni df4kaz Ak je to len tef3ria?2) vesmedr začal v hustej gule hmoty Lets Predpoklade1m, že to je spre1vne sa na chvedľu. Vieš, že by nesfahlasil, ale neche1 len predpokladať, že je spre1vne pre tfato chvedľu.-Kde to urobil huste1 guľa hmoty poche1dzať z, pokiaľ neprišiel od Boha?B-Ako sa to huste1 guľa hmoty začať, Ak Boh neposkytol svoj začiatok?C-Ak sa nič existovali pred tfdm huste1 guľa hmoty existoval, ako to vytvoriť se1m, na rozdiel od Boha?D Ak niečo, čo mf4že byť vytvorenfd z ničoho, me1me nejake9 vedecke9 experimenty vykone1vane9 v laboratf3riu, ktore9 ukazujfa to? na začiatku vesmedru čas neexistoval Hovoril ste, že je to pravda, pretože ich ze1važnosti bolo veľa na čas na existenciu.A- Odkiaľ poche1dzajfa z gravite1cie, na rozdiel od Boha?B- Ako začať gravitačne9, na rozdiel od Boha?C- Čo spf4sobilo, že gravite1cia lekciu se1m tak čas mohol začať?D- Ako vieme, je to pravda, na rozdiel od tef3ria ? Preto nebol čas, aby Boh existuje A- Ak nebol čas, aby Boh existuje, ako by ne1š začiatok mať čas na existenciu? Ktore9 bolo skf4r, alebo Boh ne1m?B- Ak nebol čas, aby Boh existuje, Boh by nebol predmetom včas?C- Ak nebol čas, aby Boh existuje, by Boh menej silnfd než čas?D- Ak Boh existuje, by nemal byť tvorcom času a času podlieha neho, pretože on je ve4čšed ako čas?Vďaka za počfavanie,Postarať sa,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *