Telefonní spam – reklamy, telemarketing a podvody po telefonu

V naší vyspělé informační společnosti se čím dál tím více setkáváme s novým nešvarem. To, co kdysi bylo nazváno „spamem“, bývala reklama rozeslaná e-mailem. Už asi většina z nás se ale setkala i se spamem po telefonu.

Druhy telemarketingu

Jsou různé druhy a metody takových hovorů. Jedna taková metoda je prozvánění a tím pádem ověřování telefonních čísel automaty. Taková čísla systematicky prozvání především mobily, a to tak, že to ani nestačíte zvednout. Pokud chcete zavolat zpět, bude většinou obsazeno. Po „úspěšném“ prozvonění pak obvykle následuje telefonát od telemarketingové firmy, která vám bude chtít nabízet „výhodné“ zboží.

Pozor! Ne vždy jsou jejich nabídky opravdu výhodné. Nenechte si vnutit výrobky, jen aby vám volající dali pokoj! Pro ně je to úspěch a tím pádem důvod vás kontaktovat opakovaně. Ve většíně případů je stačí požádat o vymazání ze seznamu a poprosit, aby vás už nekontaktovali.

Také existují podvodnické firmy, které volají z neznámého, skrytého čísla a pokud hovor přijmete, uslyšíte strojový a neosobní mužský či ženský hlas, který vám vysvětlí, že se stanete součástí telefonního průzkumu.

Osobní údaje

Nejhorší, co můžete udělat, je odpovídat na vaše osobní údaje, jako jsou např. vaše datum narození, koníčky nebo dokonce bankovní spojení! Nikdy cizímu člověku či stroji nezdělujte vaše osobní údaje. Mohou být zneužity nejen na „výzkumy“, ale mohou být prodány agenturám, které vás budou bombardovat reklamou, která by vás například podle vašeho věku a vašich zálib mohla zajímat. V nejhorším případě vám pomocí osobních údajů mohou strhnout i peníze z vašeho bankovního účtu.

Když se jich zeptáte, odkud berou vaše číslo, odpověď často zní, že čísla generuje počítač a zaměstnanci těchto „agentur“ pak už jen vytáčí náhodná čísla. Ale zpravidla jsou telefonní čísla odkoupena přímo od operátora. Stejně tak budou vaše takto získané údaje prodány dále.

Ne každý má odvahu nebo pohotovost se zachovat více čí méně asertivně a další hovor odmítnout.
Mnohým velí vrozená slušnost vyhovět a průzkumu se zúčastnit. Prosím, myslete na vaše bezpečí a nenechte se oklamat. Později se jen těžko zbavujete otravné reklamy.

1 komentář u „Telefonní spam – reklamy, telemarketing a podvody po telefonu

  1. William

    Ďakujeme za ve1š komente1r. Musedm pvdoeať, že ste mi dal najlepšie vysvetlenie tef3rie veľke9ho tresku, čo som kedy počul tak cudos pre ve1s. :-)Avšak ste pvdoeal, 4 veci, ktore9 ma majfa trochu zvedave1. 1) Veľkfd tresk Tef3ria . Prečo by niekto povfdšiť tef3ria na farovni df4kaz Ak je to len tef3ria?2) vesmedr začal v hustej gule hmoty Lets Predpoklade1m, že to je spre1vne sa na chvedľu. Vieš, že by nesfahlasil, ale neche1 len predpokladať, že je spre1vne pre tfato chvedľu.-Kde to urobil huste1 guľa hmoty poche1dzať z, pokiaľ neprišiel od Boha?B-Ako sa to huste1 guľa hmoty začať, Ak Boh neposkytol svoj začiatok?C-Ak sa nič existovali pred tfdm huste1 guľa hmoty existoval, ako to vytvoriť se1m, na rozdiel od Boha?D Ak niečo, čo mf4že byť vytvorenfd z ničoho, me1me nejake9 vedecke9 experimenty vykone1vane9 v laboratf3riu, ktore9 ukazujfa to? na začiatku vesmedru čas neexistoval Hovoril ste, že je to pravda, pretože ich ze1važnosti bolo veľa na čas na existenciu.A- Odkiaľ poche1dzajfa z gravite1cie, na rozdiel od Boha?B- Ako začať gravitačne9, na rozdiel od Boha?C- Čo spf4sobilo, že gravite1cia lekciu se1m tak čas mohol začať?D- Ako vieme, je to pravda, na rozdiel od tef3ria ? Preto nebol čas, aby Boh existuje A- Ak nebol čas, aby Boh existuje, ako by ne1š začiatok mať čas na existenciu? Ktore9 bolo skf4r, alebo Boh ne1m?B- Ak nebol čas, aby Boh existuje, Boh by nebol predmetom včas?C- Ak nebol čas, aby Boh existuje, by Boh menej silnfd než čas?D- Ak Boh existuje, by nemal byť tvorcom času a času podlieha neho, pretože on je ve4čšed ako čas?Vďaka za počfavanie,Postarať sa,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.